Beter welzijn voor onze vleeskippen.

Gemaakt op 16/11/2022

Okay engageerde zich een tijdje terug om strengere dierenwelzijnscriteria te hanteren voor vleeskippen. Intussen liggen de eerste producten van deze 'welzijnskippen' in onze winkelrekken. Zo zorgen we niet alleen voor meer dierenwelzijn, we maken het voor jou ook makkelijker om duurzame keuzes te maken.

Eerste producten van welzijnskippen

Door over te stappen naar kippen die voldoen aan strengere criteria, stimuleren we de Belgische markt in de richting van beter dierenwelzijn. Vandaag liggen de eerste producten van deze welzijnskippen in de rekken. Het gaat om 100 % Belgische kippen van een trager groeiend ras. De dieren leven langer en krijgen 40 % meer ruimte. Bovendien wordt het natuurlijk gedrag van de kippen gestimuleerd door middel van zitstokken en ‘piksubstraten’ (granen en strobalen). 

Ontdek de sticker in de winkel

Je herkent de producten van welzijnskippen aan de gele sticker op de verpakking. Vanaf 2026 zal de kip in onze freshmart en de Boni Selection-kip in de diepvries uitsluitend afkomstig zijn van welzijnskippen.

Kuikens laten uitkomen in de stal

Tegen 2026 willen we er ook naar streven dat alle vleeskippen geboren worden waar ze zullen opgroeien. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • De kuikens blijven gespaard van het transport van de broeierij naar de stal. Daardoor hebben ze minder stress.
  • Ze kunnen meteen volgens hun natuurlijke ritme beginnen te eten en drinken, wat een positief effect heeft op hun darmgezondheid.  
  • Hun algemene gezondheid verbetert, wat zal leiden tot minder sterfte en minder antibioticagebruik

Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap

Okay engageert zich om strengere dierenwelzijnscriteria toe te passen voor vleeskippen. Door te kiezen voor deze kip, maak ook jij het verschil. Zo dragen we samen bij aan een beter dierenwelzijn, stap voor stap.

Meer info over stap voor stap