Okay Ertvelde wedstrijdreglement.

Gemaakt op 19/01/2023

Doe tussen maandag 9/1 en vrijdag 13/1/2023 je boodschappen bij Okay Ertvelde, beantwoord de wedstrijdvraag en maak kans om het bedrag van je kasticket* terug te winnen in aankoopbonnen bij Okay Ertvelde.

Hoofdstuk 1: WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Okay Ertvelde NV Okay met maatschappelijke zetel te Victor Demesmaekerstraat 167, B-1500 Halle, met BTW-nummer BE 0464 994 145 (Hierna “Okay Ertvelde”), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen. Er is een aankoopverplichting. 

2. De wedstrijd loopt van 9/1/2023 om 8.30 u. tot en met 13/1/2023 om 19.30 u. gedurende de openingsuren van de winkel.

3. De wedstrijd en bijgevolg het wedstrijdformulier zal terug te vinden zijn bij Okay Ertvelde. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers de wedstrijdvraag correct te beantwoorden. 

4. De 25 winnaars zijn diegenen die aan het einde van de wedstrijd het juiste antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag. In geval van ex-aequo wordt de winnaar aangeduid door middel van lottrekking. De 25 winnaars zullen uiterlijk 14/1/2023 gecontacteerd worden. Enkel deelnames met het origineel deelnameformulier komen in aanmerking om de prijs te winnen.

5. Tijdens de looptijd van de wedstrijd mag elke klant dagelijks één keer deelnemen. Elke klant kan slechts éénmaal gedurende de wedstrijdperiode winnen. Met betrekking tot het aantal geldige deelnames wordt geen rekening gehouden met onvolledige of foutieve antwoorden, noch met antwoorden die op een andere wijze worden verkregen dan via het wedstrijdformulier. 

6. In deze wedstrijd kunnen de deelnemers de waarde van hun kasticket terugwinnen in de vorm van een aankoopbon (de aankoopprijs van leeggoed, rookwaren, cadeaukaarten, herlaadkaarten, kranten, tijdschriften, postzegels, vuilniszakken en producten van de Nationale Loterij kunnen niet teruggewonnen worden).

7. Een medewerker van Okay Ertvelde zal contact opnemen met de winnaars via het e-mailadres of telefoonnummer dat werd opgegeven bij deelname. Indien de winnaar zijn prijs niet voor 15/2/2023 komt ophalen, verliest hij het recht op zijn prijs. 

8. Het personeel van Okay Ertvelde mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.

9. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2.

10. Okay Ertvelde behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

11. In geval van misbruik zoals misleiding of bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Okay Ertvelde zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.  

12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

Hoofdstuk 2: PRIVACYVERKLARING

Okay Ertvelde behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot de Colruyt Group behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Okay Ertvelde zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.                 

De gegevens van de deelnemers worden gedurende 3 maanden bewaard en worden daarna verwijderd.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Okay Ertvelde ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: privacy@colruytgroup.com maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.

* Uitgezonderd aankoopbonnen, leeggoed, rookwaren, cadeaukaarten, herlaadkaarten, kranten, tijdschriften, postzegels, vuilniszakken en producten van de Nationale Loterij.